BUSCHARDT, Leo

BUSCHARDT, Leo Maxim. Copenhagen 24.8.1906 — Copenhagen 11.3.1966. Danish Indologist. Librarian in Copenhagen. Son of Christian B., a mason and musician, and Ingeborg Pedersen. Studies at Copen­hagen University from 1925, 1935 M.A. there in history of religions. From 1943 worked in the library of Landbohøjskolen, from 1944 in Kongelige Bibliotek, where 1945 Assistant, 1946 Librarian of 2nd degree, 1962 Librarian (førstebibliotekar). In 1943 married Kamilla Zimmermann, two children.

Publications: M.A. diss. 1934 publ. Vṛtra. Det rituelle Dæmondrab i den vediske Somakult. 170 p. Danske Vid. Selsk. hist.-fil. Medd. 30:3. Copenhagen 1945.

Bidrag til senere indisk Baalfærdsskik. Buddhas Baalfærd og Bisættelse. Den indiske Enkebrænding. 52 p. Copenhagen 1936; Behandlingen af de Døde i det klassiske Indien. 148 p. Copenhagen 1935 (from Dansk Ligbrændingsforenings Beretning for 1935).

– Later on publ. works on WW II in Denmark.

Sources: Magister-Staten 1962, 1967; Københ. Univ. vol. 11; geni.com with photo; not in D.B.L.

Last Updated on 4 weeks by Admin

image_print

Comments are closed.