FRANZÉN, Gustaf Oskar

FRANZÉN (born Pettersson), Gustaf Oskar. Grebo, Östergötland 21.10.1861 — Stockholm 4.2.1914. Swedish Medical Missionary in India. Son of Frans Reinhold Pettersson and Katharina. In India as early as 1898, served in Bijori. Wrote articles of Gond religion in Swedish. Married with 1898 Ingegärd Höjer, two daughters and two sons.

Publications: “Några allmänna anmärkningar om gondernas religiösa föreställningar”, Svensk missionstidskrift 1915; “Ur gondernas religiösa lif”, ibid. 1915; “Huru gonderna begrafva sina döda”, ibid. 1916-1917.

Sources: Datesand family details in geni.com; *Läkaremissionären Gustaf Oskar Franzén: Levnadsteckning. 89 p. 1915; photo in www.rotter.se/faktabanken/portrattfynd/senaste-kommentarer/senaste-kom-stockholm/stockholm/alfr_json_dahllof/172967

Last Updated on 1 year by Admin

image_print

Comments are closed.