KRČEK, Franciszek

KRČEK, Franciszek. Lemberg (L’viv) 8.10.1869 — 12.3.1916. Polish (Ukrainian?) Slavist also interested in IE. Docent in Lemberg (L’viv). Studied at Lemberg, promotion 1893. PD 1909 Lemberg, in Slavonic Philology.

Publications: Grupy dżwiękowe polskie tart i cir(z)ć jako odpowiedniki starobułgarskiej trьt, oraz ich doniosłość dla odbudowy wokalizmu prasłowiańskiego i praindoeuropejskiego. 16+222 p. Lwów 1907; other publications on Slavonic linguistics.

– “W sprawie Ṛgwedy 4, 18, 10”, RO 1:1, 1914-15, 83f.

Sources: Database “L_viv-Philosophical_Faculty_1848_1918 (from Jan Surman’s unpublished dissertation Habsburg Universities 1848–1918. Vienna 2012) at https://fedora.phaidra.univie.ac.at/…/L_viv_Philosophi…; year of death and publications at www.europeana.eu/portal/search?q=who%3A%28Krček%2C+Franciszek+1869-1916%29.

Last Updated on 2 years by Admin

image_print

Comments are closed.