LINDQUIST, Sigurd

LINDQUIST, Carl Sigurd. Ugglum, Skaraborgs län 12.6.1895 — 11.8.1943. Swedish Indologist and Scholar of Religion. Son of Johan Leonard L., a farmer, and Ida Maria Westerling. After school in Uppsala, from 1914 studies at Uppsala. Fil.kand. 1915, Teol.kand. 1918, Fil.lic. 1920 (under K. F. Johansson), Ph.D. 1932 Uppsala. Ordained as priest in 1918. From 1918 until his death worked as minister in Uppsala län. From 1934 Docent i religionspsykologi och religionshistoria at Philosophical Faculty, Uppsala, also taught at Theological Faculty. Married in 1922 Ruth Ljung, a daughter and a son.

Publications: “Zum Toxrïproblem”, MO 18, 1918, 65-73.

Lic.diss. Manikeismens religionshistoriska ställning. 1. Några orienterande synpunkter i fraga om dess forhallande till den historiska miljon. 132 p. Uppsala 1921.

Dr.diss. Die Methoden der Yoga. 237 p. Lund 1932.

– “Mystikens väg och mål. En religionspsykologisk studie till kristen och utomkristen mystik”, Kyrkohistoriks årsskrift 34, 1934, 1-216.

– “Siddhi und Abhiññā. Eine Studie über die klassischen Wunder des Yoga”, 98 p. Upps. Univ. Årsskrift 1935; “Till tolkningen av Bhagavadgītā”, 19 p. U.U.Å. 1941; a few small articles.

Sources: P.A.D., Svenska män och kvinnor 5; Uppsala Univ. Matrikel 1936 & 1937-1950 (with bibliography); Vem är det 1943; Swedish Wikipedia briefly.

Last Updated on 2 years by Admin

image_print

Comments are closed.