NYERUP, Rasmus

NYERUP, Rasmus. Nyrup 12.3.1759 — Copenhagen 28.6.1829. Danish Scholar interested in India. Son of Christen Rasmussen, a poor villain. In 1773 came to Odense school, matriculated 1776. Studies of philology and theology at Copenhagen University, M.A. 1784. In 1784-1803 worked in Royal Library, 1796-1829 eo. Professor of Literary History and in 1803-29 Chief Librarian of Copenhagen University. In 1820-25 lectured on Indian literature and mythology.

Publications: “Første Times Forelæsning over Historien af den nordiske Mythologies Studium”, Athene 1817; “De litteraire Bergmænd i Indien indtil Midten af det 18de Aarhundrede, elle udsigt over Europas gradvise Bekjendtskab med Sanskritlitteraturen indtil 1750”, Riises Archiv for Historie og Geographie 7, 1820.

much on Danish literature and history.

Sources: Pauly, Køb. Univ. 8, 1992, 519ff.; *H. F. Rørdam, D.B.L. 12, 1898, 341-348; D.B.L. 10, 1982, 580-582; *Danish Wikipedia with portrait.

Last Updated on 4 years by Admin

image_print

Comments are closed.