BETH, Ali

BETH, Ali. Almelo 1911 — 1989. Ms. Dutch Indologist. Studied classics and Sanskrit at Utrecht. Wrote her dissertation there on Sanskrit in 1943 (under Gonda). In the mid-1940s taught classical lan­guages in a gymnasium in the Hague and privately Sanskrit to the young Van Buitenen. In retirement returned to Sanskrit studies.

Publications: Diss. Variatieverschijnselen in het Oud-Indisch. Utrecht 1943.

transl. into Dutch: Vier Upaniṣaden. Amsterdam 1977 (BĀU, ChU, ŚvetU, KathU); Kālidāsa’s Kumārasambhava. Leiden 1993.

De geboorte van Raghu. [vert. uit het Sanskrit; geïll. door G. A. Volker-van Nieuwenhuyzen]. S.l. ca.1983; Kālidāsa’s Kumārasambhava, de geboorte van de god Skanda. Vertaald uit het Sanskrit. Kern Institute miscellanea 6. Leiden 1993.

Sources: xx.

image_print

Last Updated on

Comments are closed.