KLICH, Edward

KLICH, Edward. Skalat (now in Ukraina) 2.2.1878 — Poznań 1.12.1939. Polish Linguist, Specialist of Slavic and Gipsy Languages. Student of Rozwadowski at Cracow. From 1929 Professor at Poznań. Killed by Nazis.
Publications: Wrote on Slavic linguistics (Polish and Byelorussian).
– “Wpływy języka polskiego na dialekty Cyganów polskich”, Prace polonist. ofiar. prof. Janowi Łosiowi 1927, 355-374; “Fonetyka cygańszczyzny rabczańskiej”, Symbola grammatica in hon. Iannis Rozwadowski. 1, Kraków 1927, 267-282, 332f. (with French résumé).
– Edited J. Rozwadowski’s posthumous Wörterbuch des Zigeunerdialekts von Zakopane. 25+91 p. Polska Akad. Um., Prace komisji orjentalistycznej 21. Kraków 1936 (with introduction and notes by Klich).
Sources: H.W. Schalter, Die “Reichsuniversität Posen” 1941-1945. Frankfurt 2010, 89; Polish Wikipedia.

Last Updated on 2 years by Admin

image_print

Comments are closed.