NOVÁK, Ondřej

NOVÁK, Ondřej. Prague 10.10.1946 — Vysoké Tatry 19.4.1977. Czech Scholar of Indian History. In 1965-69 studies of Indology, philosophy and history at Prague. Ph.D. 1975.

Publications: “The Role of Tradition in Nehru’s Thought”, M. Krása (ed.), Jawaharlal Nehru. A Political Leader. Prague 1974, 40-62.

– “Anquetilova indická cesta”, Nový Orient 32, 1977, 209-212.

Sources: *M. Krása, Nový Orient 32, 1977, 209; Kdo byl kdo – čeští a slovenští orientalisté.

Last Updated on 3 years by Admin

image_print

Comments are closed.