WARREN, Sybrandus Johannes

WARREN, Sybrandus (Sieb) Johannes. Dokkum, Friesland 19.8.1847 — Rotterdam 3.1.1910. Dutch Indologist and Classical Philologist. Son of school director Johannes Henricus W. (d. 1853) and Wytske Sjoerdina Fockema. In 1864-71 studied at Leiden Classics and Sanskrit, then teacher in Zwolle. Ph.D. 1875 Leiden (under Kern). Worked as schoolteacher of classical languages. Director of Gymnasium in Dordrecht (1879-96) and of Erasmian Gymnasium in Rotterdam (1896-1910). Member of Dutch Academy 1900. Married Wilhelmina Dina Christina Plate (1855–1932). One of the pioneers of the Jaina studies in Europe.

Publications: Diss. Over de godsdienstige en wijsgeerige begrippen der Jainas. 112 p. Zwolle 1875, in French, tr. by J. Pointet: “Les idées philosophiques et religieuses des Jainas”, AMG 10, 1887, 321-412.

Nirayâvaliyâ Suttam; een Upânga der Jainas. Met inl., aanteekeningen en glossaar uitgegeven. 4+31+24 p. VKNAW 12:2. Amsterdam 1879.

– “Godsoordeelen bij Grieken, Indiërs en Germanen”, Progr. Dordrecht 1880; “Alkestis en Sávitrí, mythologie en poésie. De stroohalm als rechtssymbool”, 44 p. Progr. Dordrecht 1882.

Two bas-reliefs of the Stupa of Bharhut. 20 p. Leiden 1890.

De Grieksch-christelijke Roman Barlaam en Joasaf en zijne parabels. 56 p. Rotterdam 1899.

– “Herodot VI 126”, Hermes 29, 1894, 476-478 (compared to Naccajātaka); Het Indische origineel van den Griekschen Syntipas”, VMKNAW 4:5, 1903, 41-58; “Het origineel der Sukasaptati”, Album Kern. Leiden 1903, 97-99; Het slang-en-touwvoorbeeld bij Sextus Empiricus en in Indië”, VMKNAW 4:9, 1909, 230-244.

Bloemlezing uit acht dialogen van Plato voor Nederl. gymnasiën bewerkt. 1. 147 p. Ld. 1885, 2nd ed. 1901, 4th ed. 1925; Kort overzicht der voornaamste bizonderheden van het dialect van Homerus en Herodotus. 43 p. Ld. 1890, 2nd ed. 1907, 2nd ed. 1907; Bloemlezing uit Plutarchus. Ld. 1895.

Articles in De Nederlandsche Spectator, De Gids, etc.

Sources: J. S. Speijer, Jaarboek K.N.A.W. 1910, 93-115 with photo; basic data and bibliography in Indology homepage.

Last Updated on 1 year by Admin

image_print

Comments are closed.