SLÁDEČEK, Bohumil

SLÁDEČEK, Bohumil. Dobrovice, Central Bohemia 29.11.1883 — Prague 30.12.1965. Czech Teacher and former Student of IE Linguistics. Studied at Charles University in Prague under Zubatý, Ph.D. there 1917/18. Worked as gymnasium professor.

Publications: Diss. Posouvání přizvuku při elisi a konsonanisaci přízvučných vokálů v řečtině a indičtině. Prague 1917/18,  summary in Listy filologické 46:5, 1919, 268-275.

Sources: Briefly in www.prijmeni.cz/osobnost/40953/bohumil_sladecek.

Last Updated on 1 year by Admin

image_print

Comments are closed.