BOLLING, Frederik Andersen

BOLLING, Frederik Andersen (Friederic B.). 16?? — 1685. Norwegian Traveller in India. Born in Norway, son of Anders B. Student in Copenhagen, went to Amsterdam and became enlisted to the East Indies in 1669. Served in Batavia and China, returned in 1673 and was taken prisoner by the English. Lived then in Copenhagen teaching English.

Publications: Friderici Bollingii Oost-Indiske Rejse-bog hvor udi Befattis hans Reise til Oost-Indien saa vel og Eendeel Platzers Beskrifvelse med en Andtall Hedningers Ceremonier, baade i deris Guds-Tieniste saa og i deris Ecteskabs Begyndelse end og Negotierne med de regierendis itzige Hollandske Herrers Andkomst, Gage, Promotion og Politie udi Oost-Indien diszligeste Hans Reise til Fæderne-Landen igjen. 96 p. Copenhagen 1678.

Korte og Nyttig Underviisning om Passaet-Vinden. 170 p. Copenhagen 1678.

Fuldkommen Engelsk Grammatica, tillige med et engelsk Dictionnair. 123 p. Copenhagen 1678.

Sources: Two brief accounts in Scand. Biogr. Arch. Death year in B. Possing, Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling: Erhvervelser 1924-1987. 1. Cop. 1995, 120. Neither in the three editions of Dansk Biogr. Lex. nor in the Norsk Biogr. Lex.

Last Updated on 2 months by Admin

image_print

Comments are closed.