ZUBATÝ, Joseph

ZUBATÝ, Joseph. Prague 20.4.1851 — Prague 21.3.1931. Czechoslovakian Indologist and Slavic Scholar. Professor in Prague. Studied classical philology, Sanskrit and Comparative Linguistics at Prague (under Ludwig). PD 1885 Prague, in the Czech branch of the University. Soon succeeded Vaníček as Professor of Sanskrit and comparative IE there. After his retirement the chair was divided (Sanskrit for Lesný, IE for Hujer).

JZ was mainly a linguist (in good collaboration with the philologist Winternitz), who studied rhytmic and metrical element of language. He was much interested in the interpretation of the Rigveda and in comparative IE linguistics. In the controversy about the origins of Indian drama he took an intermediate stand. He was also interested in Baltic, and in his later years mainly concentrated on the history of Czech.

JZ had a number of students, under his guidance came out dissertations in Indology (Fr. Kamaryt 1917, A. Šebestová 1919, Z. Materna 1925, S. Šmelhaus 1925), IE (J. Jedlička 1894, V. Lesný 1908, B. Sládeček 1918, M. Brožová 1921, V. Machek 1921) and Slavic philology (Emil Franke 1904, Josef Baudiš 1907, A. Boháč 1911, J. Straka 1914, J. Kořínek 1924, J. Mrázek 1925, M. Tadrova 1925, Fr. Němeček 1925, V. Foch 1925, V. Jiřička 1925).

Publications: “Příspěvky k výkladu Ṛksamhity”, Sborník prací filologických J. Kvíčaly 1884, 192-201 & Listy filologické 20, 1893, 182-190; “O literatuře védské”, Listy filologické 15, 1888, 1-10, 81-87, 181-196, 321-332, 401-413.

– “O vývoji indického dramatu a jeho poměru k dramatu řeckému”, Listý filologicke 14, 1887.

– “Die Quantitätswechsel im Auslaute indischer Wörter”, WZKM 1-4, 1888-90.

– “Der Bau der Triṣṭubh- und Jagatī-Zeile im Mahābhārata”, ZDMG 43, 1889, 619-652; “O Mahábháratě”, Časopis Museu Král. českého 66, 1892, 47-65, 318-333, 496-514; “O Rámájaně”, Listy filologické 31, 1903/04, 94-104, 161-170; “Z novějších prací o staroindické epice”, Věstník Čes. Akademie 12, 1903, 609-631 & 702-721.

– “Die ursprüngliche Tenuis aspirata dentalis”, KZ 31, 1892; “Die ai. Tenuis aspirata palatalis”, KZ 31, 1892.

translated: Mālavikā a Agnimitra. Sborník světové poesie. Praha 1893; with J. Borecký: Meghadūta. 1902.

– “Výklady etymologické a lexikální”, Sborník filologický 1-7, 1910-22.

Sources: *A. J. Bluszcz & A. M. Lewicki, Lex. Gramm. 1996, 1044f.; V. Lesný, ArO 3, 1931, 408f.; P. Poucha, ArO 19, 1951, 186f.

Last Updated on 6 months by Admin

image_print

Comments are closed.