ČUPR, František

ČUPR, František. Chrast, district Chrudim, region Pardubice 11.4.1821 — Prague 28.6.1882. Czech Philosopher and Educator. Gymnasium in Litomyšl, studies at Prague, Ph.D. 1845. In 1848-53 taught at Altstädter akad. Gymnasium, in 1853 opened a private Czech Gymnasium and became its principal. From 1849 also PD für Logik und wissen­schaftliche Enzyklopädie, taught often in Czech. In 1861-66 member of Böhm. Landtag. A Herbartian philosopher and a pioneer of education in Czech language.

Publications: Wrote on philosophy and pedagogics in Czech and German; compiled Latin–Czech and Greek–Czech dictionaries; translated the Bhagavadgītā, Dhammapada and some further philosophical material in Czech in his book Učení staroindické. 1-2:1-2. 337+12+372+356 p. Prague 1876-78 (in 2:2 also Laozi and Avestan texts).

– “Úvahy o filosofii indické”, Zprávy o zasedáních KČSN 1870, 3-20; “Jádro filosofie staroindické. Systematické sestavení základních myšlenek filosofie staroindické”,  Zprávy o zasedáních KČSN  1879, 15-28.

Sources: Mentioned by Poucha in ArO 1951, 198; *Janáček, Česká Mysl 1926; Biogr. Lex. zum Gesch. d. böhm. Länder; Ö.B.L.; Würzbach 11; Kdo byl kdo – čeští a slovenští orientalisté; *Czech Wikipedia with photo.

Last Updated on 2 years by Admin

image_print

Comments are closed.