TOKARZ, Franciszek

TOKARZ, Franciszek. Wronowice 5.2.1897 — Kraków 5.7.1973. Rev. Polish Catholic Priest and Indologist. Educated in Nowy Sąnc and Chyrów, then studies at Jesuit Colleges of Nowy Sąnc and Kraków. Ordained priest 1924. In 1934 quitted S.J. Worked as priest in Lwów, 1938 moved to Kraków. On various phases studies Sanskrit at Wilno (Otrębski), Lwów (Stasiak) and Kraków (Willman-Grabowska, M.A. 1939). Ph.D. 1945 Kraków, PD 1946 ibid. After the WW II, in 1954-1970 taught Sanskrit at Lublin Catholic University. Mainly interested in Indian religions. An Esperantist.

Publications: Diss. Mistyczne uświadomienie absolutu podług Upaniszad. 1945 (French summary [?] in Revue Thomiste 57:3, 1949, 581-586); hab. diss. Wyzwolenie (mokṣa) według Sāmkhyakārikā i komentarza Gauḍapādy. Kraków 1946.

– “‘Theistic’ and ‘Atheistic’ Indian Systems”, FO 9, 1967 (1968), 131-150; “How do I understand Ṛgveda X, 129?”, FO 11, 1969 (1970), 297-300.

Translated into Polish: “Bhagawadgita canto II, VII, XI, XVI”, Z filozofii indyjskiej 1, Lublin 1974; Patąd˛ali: Jogasutry. 77 p. Warsaw 1979.

A few books and numerous articles in Polish.

Sources: *Polish and Esperanto Wikipedia; *M. S Zięba, Powszechna Encyklopedia Filozofii 9-a: Se-Ż, Lublin 2008, 476b-481a.; bibliography kindly sent to me sent by M. S Zięba (1999).

Last Updated on 3 years by Admin

image_print

Comments are closed.